Czy przyciemnianie szyb jest zgodne z przepisami?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami aby przyciemnienie szyb było legalne należy pracować na foliach posiadających atest Instytutu Szkła i Ceramiki, co potwierdza wydanie odpowiedniego atestu.

Akty prawne dotyczące przyciemniania szyb można streścić jednym zdaniem.

Przepuszczalność światła szyb znajdujących się w polu widzenia kierowcy, czyli 180 stopni nie może wynosić mniej niż 70%. 

Poniżej przedstawiamy Państwu odpis z odpowiedniego rozporządzenia:
Rzeczpospolita Polska
MINISTERSTWO TRANSPORTU
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Departament Transportu Samochodowego
TS 3b 441 13 / 98

Odpowiadając na ponowne wystąpienie z dnia 09.07.1998r. dotyczące stosowania folii na szybach samochodowych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej informuje, że po zasięgnięciu ponownej opinii jednostek badawczych tj. Instytutu Transportu Samochodowego i Instytutu Szkła i Ceramiki Oddział w Krakowie, zweryfikowano interpretacje w tym zakresie. W związku z powyższym MtiGM przedstawia następującą opinię: Zgodnie z art.66 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. Nr 98, poz. 602 z póżn. zm.) pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało między innymi dostateczne pole widzenia kierowcy. Mając na uwadze rozporządzenie Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01.02.1993r. w sprawie warunków technicznych badań pojazdów ( Dz.U. z 1996r. Nr 155, poz.772 ) oraz przepisy Regulaminu Nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ stanowiące wymagania w zakresie pola widzenia kierowcy, które okre lają dwie strefy wymaganego pola widzenia kierowcy: do przodu od miejsca kierowcy w promieniu 180 stopni, do tyłu w lusterka wsteczne i wymóg wyposażenia pojazdu w lusterko wsteczne po prawej stronie pojazdu, o ile lusterko wewnętrzne nie zapewnia dostatecznej widoczno ci do tyłu, – przepisy Regulaminu Nr 43 EKG ONZ dopuszczające w pojeżdzie oszklenia o przepuszczalno ci wiatła poniżej 70 procent dla szyb innych niż przednie i nie posiadających wpływu na pole widzenia kierowcy. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej wyraża opinię, że nie ma podstaw prawnych zakazujących umieszczania w/w folii na szybach nie posiadających wpływu na omówione powyżej wymagane pole widzenia kierowcy. 

Nasza firma otrzymała pozwolenie z ISiC na montaż folii samochodowych a tym samym na wydawanie atestów, które sa wymagane na stacjach diagnostycznych oraz przez Policję.

Pozostałe pytania

Czy wykonuje się przyciemnianie szyb z dojazdem do klienta?

Przyciemnienie szyb wykonujemy w salonach samochodowych, dużych komisach samochodowych i firmach detailingowych. Jeżel

Czy można samemu przyciemnić szyby w samochodzie?

Estetycznie wykonane przyciemnienie szyb wymaga odpowiednich warunków, wysokiej jakości materiałów oraz narzędzi. P

Czy warto przyciemnić szyby w samochodzie?

Przyciemnianie szyb w dużym skrócie zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV, zmniejsza ryzyko włamania się do poj

Czym się różni przyciemnianie szyb folią od piecowego?

Przyciemniamy szyb folią polega na aplikacji wcześniej przygotowanej folii na powierzchnię szyby. Piecowe przyciemnia

Jak przyciemnia się szyby – od wewnątrz czy od zewnątrz?

Montaż folii do przyciemniania szyb odbywa się od wnętrza pojazdu. Ma to zapewnić długotrwałe użytkowanie folii,

Czy folia którą oklejona jest szyba może się zarysować?

Stosowane przez naszą firmę folie mają specjalną folię ochronną chroniącą przez zarysowaniami. Przy normalnym u

Czy można przyciemniać przednie szyby w samochodzie?

Szyby przednie boczne muszą mieć przepuszczalność co najmniej 70%. W praktyce oznacza to, że takich szyb przyciemni

Jakie mogą być odcienie folii na szyby samochodowe?

W stałej ofercie mamy kilkanaście rodzajów folii. Najczęściej wybierane folię przez naszych klientów to folię na

Na ile przyciemnione szyby samochodowe redukują nagrzewanie się auta latem?

Wszystko stosowane przez nas folie mają chronić przed nagrzewaniem wnętrza samochodu. W zależności od wyboru stopni

Czy szyby demontuje się do oklejania?

Nasza firma była i jest prekursorem w aglomeracji śląskiej bezinwazyjnej metody oklejania szyb. Nie demontujemy szyb,

Ile czasu trwa oklejanie szyb samochodowych folią?

Czas trwania jest uzależniony od wielkości i pracochłonności pojazdu i może trwać od 1 godziny do nawet 5 godzin.

Czy po oklejeniu szyb samochodowych normalnie działa podgrzewanie szyby?

Aplikacja folii nie upośledza działania ogrzewania szyb. Zgodnie z zaleceniami niektórych producentów folii prosimy

Czy można okleić wszystkie szyby w samochodzie?

Na terenie Unii Europejskiej przepisy normują stopień przepuszczalności poszczególnych szyb samochodowych. Szyba czo

Ile kosztuje przyciemnianie szyb samochodowych?

Cena przyciemniania szyb samochodowych uzależniona jest od rodzaju nadwozia oklejanego modelu (hatchback, kombi, sedan,